Umowa dostawy do Niemiec

Przygotowywanie umów / Ogólnych Warunków / Kontrola

Praktyczną przydatność Ogólnych Warunków Umów dostawy towarów do Niemiec, nazywanych też Regulaminem, docenia coraz więcej polskich przedsiębiorców. Standardem jest, że niemiecki odbiorca towarów posługuje sie własnymi Ogólnymi Warunkami Umów, przez co pewne reglulacje zostają automatycznie, bez wcześniejszych uzgodnień, włączone do umowy dostawy lub ramowej umowy dostaw z niemieckim kontrahentem. Warto dlatego nie tylko uważnie kontrolować regulacje Ogólnych Warunków partnera umowy ale i włączać własne warunki...

Inkaso eksport - Niemcy

Windykacja rozszczeń

Nasza kancelaria skutecznie zajmuje się windykacją roszczeń o zapłatę za wykonaną dostawę towarów do Niemiec.

Najczęściej już na etapie przedsądowym udaje się wyjaśnic przyczyny braku zapłaty lub potrąceń dokonanych przez zamawiającego. Jedną z nich magą być zarzuty co wad towaru lub odszkodowania z tytułu opóźnień w dostawach...

Procesy odszkodowawcze eksport - Niemcy

Procesy odszkodowawcze

Nasza kancelaria wspiera polskich eksporterow towarów do Niemiec w wypadkach, gdy ze względu na umownie uregulowaną właściwość sądu pozwani zostaną przed sądem niemieckim.

Pomoc w negocjacjach - Niemcy

Umowy dostawy do Niemiec, sprzedaż towarów do Niemiec

Nasza kancelaria wspiera Państwa przy negecjacjach poprzedzających zawarcie umów, zwłaszcza ramowych umów dostawy z niemieckimi kontrahentami. W tej niezmiernie istotnej dla sukcesu przyszłego partnerstwa handlowego fazie, kładziemy szczególny nacisk na stworzenie solidnego fundamentu dla efektywnie rozwijającego się kontaktu handlowego ...