Pomoc w negocjacjach - Niemcy

Umowy dostawy do Niemiec, sprzedaż towarów do Niemiec

Nasza kancelaria wspiera Państwa przy negecjacjach poprzedzających zawarcie umów, zwłaszcza ramowych umów dostawy z niemieckimi kontrahentami. W tej niezmiernie istotnej dla sukcesu przyszłego partnerstwa handlowego fazie, kładziemy szczególny nacisk na stworzenie solidnego fundamentu dla efektywnie rozwijającego się kontaktu handlowego ...

Umowy dostawy do Niemiec, sprzedaż towarów do Niemiec

Nasza kancelaria wspiera Państwa przy negecjacjach poprzedzających zawarcie umów, zwłaszcza ramowych umów dostawy z niemieckimi kontrahentami. W tej niezmiernie istotnej dla sukcesu przyszłego partnerstwa handlowego fazie, kładziemy szczególny nacisk na stworzenie solidnego fundamentu dla efektywnie rozwijającego się kontaktu handlowego . Sukces gospodarczy danej umowy nie zależy tylko od odpowiednio zredagowynych skladników głównych umowy jak np. ilość towaru, cena, terminy dostaw. Niezmiernie istotene jest również takie określenie obowiązków stron, konsekwencji ich niedopełnienia aby były one ważne w świetle prawa. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy ważne jest ustalenie interesów zarówno jednej jak i drugiej strony stosunku prawnego. Temu służą negocjacje, których przebieg i wynik zależą od wcześniejszgo sprecyzwania celów danej umowy, weryfikacji zgodności celów i środków ich osiągnięcia z prawem. W tym celu najpierw opracowujemy projekt umowy lub jedynie opiniujemy Państwa projekt umowy dostawy, który pózniej służy nam jako podstawa do negocjacji.

Zwracamy Państwa uwagę na istotny fakt, że kontrahent z którego strony wniesiony jest projekt umowy ma korzystniejszą pozycję w negocjacjach.