Inkaso eksport - Niemcy

Windykacja rozszczeń

Nasza kancelaria skutecznie zajmuje się windykacją roszczeń o zapłatę za wykonaną dostawę towarów do Niemiec.

Najczęściej już na etapie przedsądowym udaje się wyjaśnic przyczyny braku zapłaty lub potrąceń dokonanych przez zamawiającego. Jedną z nich magą być zarzuty co wad towaru lub odszkodowania z tytułu opóźnień w dostawach...

Windykacja rozszczeń

Nasza kancelaria skutecznie zajmuje się windykacją roszczeń o zapłatę za wykonaną dostawę towarów do Niemiec.

Najczęściej już na etapie przedsądowym udaje się wyjaśnic przyczyny braku zapłaty lub potrąceń dokonanych przez zamawiającego. Jedną z nich magą być zarzuty co wad towaru lub odszkodowania z tytułu opóźnień w dostawach. W tych wypadkach służymy Państwu fachową pomocą w prawnej ocenie prawidłowóści zarzutów kontrahenta i daszej windykacji roszczeń o zapłatę.

Reprezentujemy Państwa interesy także na etapie procesowym. Znajomość również i prawa polskiego, które niejednokrotnie ma zastosowanie obok konwencji CISG lub na podstawie regulacji umowy, ułatwia nam fachowe wykonanie powierzonego nam zadania.