Eksport - Adwokat w Niemczech

Pracujemy dla naszych polskich klientów we wszystkich sprawach gospodarczych i cywilnych na terenie Niemiec, a w szczególności w sprawach eksportowych, budowlanych i transportowych, w których niezbędna jest szybka i skuteczna prawnicza pomoc i rada.

Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

 • Solidna i bezpieczna umowa o dzieło budowlane w Niemczech według VOB i według BGB;
 • Bieżąca rada i pomoc prawnicza w trakcie realizacji umowy budowlanej w Niemczech;
 • Sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń o zapłatę za wykonane umowy budowlane;
 • Obrona przed nieuzasadnionymi reklamacjami i potrąceniami

Więcej

Transport

Transport

 • Opracowanie ogólnych warunków przewozu i tekstów zleceń przewozowych;
 • Windykacja zapłaty za wykonaną usługę transportową;
 • Sprawy o odszkodowania według CMR i na zasadach ogólnych;
 • Odwołania od mandatów za wykroczenia drogowe i od przepadków wynagrodzeń za fracht;
 • Obrona polskich transportowców przez bezprawnym stosowaniem płacy minimalnej w Niemczech

Więcej

Eksport

Eksport

 • Przygotowywanie umów i Ogólnych Warunków Umów oraz kontrola umów i warunków umów kontrahenta;
 • Pomoc i uczestnictwo w negocjacjach;
 • Windykacja zapłat za sprzedaż i dostawę;
 • Obrona przed nieuzasadnionymi reklamacjami i potrąceniami

Więcej

Windykacja

Windykacja

 • Windykacja pozasądowa, kontakt z dłużnikiem;
 • Sądowe postępowanie nakazy nakazowe;
 • Pozwy do sądów o zapłatę;
 • Egzekucja z polskich, niemieckich i innych tytułów wykonawczych

Więcej